อบรมหลักสูตร "Smart & Easy Sea Transport for International Trade" รุ่นที่ 2

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ร่วมกับ สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ (BSAA) จัดอบรมหลักสูตร "Smart & Easy Sea Transport for International Trade" รุ่นที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาพร้อมศึกษาดูงาน ณ ท่าเทียบเรือ B4 ท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

Training on Maritime Laws-26/9/23

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 BSAA ได้จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ประมวล จันทร์ชีวะ หนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชยนาวีและการประกันภัย เป็นวิทยากร @ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ (Chatrium Residence Sathon Bangkok)
BSAA organized Training on Maritime Laws for members on 26/9/2566 at at the Chatrium Residence Sathon.
Read more

BSAA's CSR activities

BSAA Executive Committee present our donation to Lt. Kamolsak Promprayoon, PAT Director General on  "Pracharat Dam Construction Project"  on Tuesday, 8th October 2019.

 

 

0