กนอ.ยอมถอยแก้ทีโออาร์นำเข้า LNG มาบตาพุด3

กนอ.จ่อผ่อนเงื่อนไข TOR ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 เอาใจผู้ชนะประมูลหากเกิดเหตุสุดวิสัยนำเข้าก๊าซ LNG ไม่ถึง 5 ล้านตันใน 5 ปีแรก หลังซาวเสียง 3 เดือน ด้านเอกชน “กัลฟ์-พีทีที แทงค์ฯ” ยื่นเสนอราคา คาด พ.ค.ได้ผู้ชนะลงนามสัญญายังรอการหนุนเปิดเสรีนำเข้าจากกระทรวงพลังงาน อ่านต่อ