สรรหา 10 อรหันต์อนุญาโตฯ ลุยระงับข้อพิพาทโลจิสติกส์

สรท. เตรียมสรรหา 10 อนุญาโตฯ คิกออฟ “ศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์” มี.ค. 66 ช่วยแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าให้เอกชน-ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางสายเรือ หลังจากต้องไปร้องที่สิงคโปร์อย่างเดียว ประเดิมคดีแรกมูลค่าทรัพย์เกิน 35 ล้านบาท
ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ผู้ส่งออกให้ความสำคัญอย่างมาก หลังจากที่ประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก และยังมีการปรับราคาและปรับขึ้นค่าธรรมเนียมส่งออกมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุน และขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. และในฐานะประธานกรรมการศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ เปิดเผยว่า จาก สรท. ร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

และกรรมการศูนย์ เปิดตัวศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ (Thailand Logistics ADR Center : TLAC) ภายใต้สถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 คาดว่าภายในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 จะสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ

ศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการระงับข้อพิพาทในกิจกรรมโลจิสติกส์การค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะสร้างความสะดวกให้กับภาคเอกชนมากขึ้น จากปกติหากประสบปัญหานี้จะต้องร้องเรียนไปที่สาขาสิงคโปร์

“ศูนย์ระงับข้อพิพาทฯจะช่วยเจรจาปัญหาให้กับเอกชน ผู้ประกอบการส่งออกกับผู้ให้บริการสายเดินเรือ ที่มีปัญหาหรือข้อร้องเรียนในการขนส่งสินค้า ทั้งกรณีที่ขนส่งสินค้าเกิดความเสียหาย ไม่ชำระเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

โดยจะเป็นหน่วยงานในการเจรจาหารือเพื่อหาข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายรับได้ ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การฟ้องศาลแพ่งและพาณิชย์ เพื่อร้องเรียกค่าเสียหาย ศูนย์ดังกล่าวก็จะเป็นตัวกลางก่อนที่จะถึงขั้นนั้น หากไม่สามารถตกลงได้ก็ยังสามารถเรียกร้องต่อไปได้”

โดยก่อนที่จะเปิดศูนย์ระงับข้อพิพาทฯอย่างเป็นทางการจะมีการสรรหาคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ ประมาณ 10 คน สำหรับคณะอนุญาโตตุลาการ จะทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาและพิจารณาข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนและระยะเวลาในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างกันให้น้อยลง ช่วยให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เพราะหากมองว่าเมื่อฟ้องร้องกันถึงศาลแพ่งและพาณิชย์แล้ว ต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี กระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ศูนย์นี้ก็จะช่วยลดเวลานั้นลงได้เพื่อหาทางแก้ไขและทางออกร่วมกันได้

สำหรับประเทศที่มีศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ เช่น สิงคโปร์ ไทเป จีน อินเดีย ดูไบ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย เนปาล มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม สหรัฐ ยุโรป เป็นต้น ซึ่งศูนย์ที่เปิดขึ้นจะช่วยเหลือเอกชนได้อย่างมาก และช่วยเพิ่มขีดการแข่งขันทางธุรกิจได้

นายชัยชาญกล่าวว่า แนวทางการดำเนินการในรายละเอียดและขั้นตอนการใช้บริการนั้น ทาง สรท.อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้กับเอกชนได้รับรู้

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เริ่มทดลองเปิดให้บริการ มีข้อมูลจากสถาบันอนุญาโตตุลาการระบุว่า สถาบันอนุญาโตฯได้เริ่มพิจารณาดดีด้านโลจิสติกส์คดีแรกไปแล้ว โดยมีทุนทรัพย์เกิน 35 ล้านบาท

“คดีแรกที่มีการยื่นร้องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งขณะนี้สามารถเจรจาจบลงไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นความลับจึงไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดได้ ซึ่ง สรท.มองว่าการที่มีศูนย์ระงับข้อพิพาทฯอยู่ภายใต้สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับจะช่วยเหลือผู้ประกอบการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น”

สำหรับ TLAC จัดตั้งขึ้นภายใต้ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีวิสัยทัศน์ คือก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกชั้นนำด้านโลจิสติกส์ทั้งในและระหว่างประเทศภายใต้พันธกิจสำคัญ ได้แก่ ผลักดันและส่งเสริมให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของ

TLAC ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล ตามระเบียบของการระงับข้อพิพาททางเลือกของ THAC โดยมีบริการ 2 ส่วน ได้แก่ 1.การให้บริการด้านคดี และ 2.การให้บริการทางด้านการจัดฝึกอบรมและจัดการประชุมสัมมนา

อย่างไรก็ดี TLAC ถือเป็นก้าวสำคัญของ THAC ในการให้บริการสำหรับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550

ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา สามารถติดต่อใช้บริการประนอมข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการได้ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. +66(0)2018 1615 เว็บไซต์ https://thac.or.th