เอกชนจี้รัฐรื้อกฎหมายเก่า ลดอุปสรรคเสริมแกร่งธุรกิจ

สรท.ผลักดันรัฐแก้กฎหมายเกือบ 20 ฉบับอัพเดตให้ทันสถานการณ์ ลดอุปสรรคต้นทุนการประกอบธุรกิจ เสริมความสามารถในการแข่งขัน
 

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) หรือ สรท. กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สรท.ได้เสนอคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ให้ผลักดันประเด็นการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมประมาณ 16-20 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเงินและภาษี ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง และด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ช่วยลดอุปสรรค และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย 

https://www.prachachat.net/economy/news-522569