อบรมหลักสูตร "Smart & Easy Sea Transport for International Trade" รุ่นที่ 2

by Super User
Hits: 171

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ร่วมกับ สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ (BSAA) จัดอบรมหลักสูตร "Smart & Easy Sea Transport for International Trade" รุ่นที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาพร้อมศึกษาดูงาน ณ ท่าเทียบเรือ B4 ท่าเรือแหลมฉบัง