Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
เดินหน้าแหลมฉบังเฟส 3 ยกเครื่องบริการ/เร่ง 2โครงการด่วน PDF Print E-mail
Friday, 08 January 2016 11:19

ทรานสปอร์ตเจอร์นัล

ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ เดินเครื่อง 2 โครงการเร่งด่วน ท่าเทียบเรือเอ  ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ  ผลักดันท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่ 3 รองรับตู้สินค้าเต็ม สร้างทางเลือกการลงทุน 2 รูปแบบ  พร้อมยกเครื่ององค์กรสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ

Read more...
 
"ญี่ปุ่น" ฉีกผลศึกษา ITD ล้างไพ่แผนพัฒนาโปรเจ็กต์ "ทวาย" PDF Print E-mail
Friday, 25 December 2015 14:16

นับเป็นข่าวดีที่ "รัฐบาลญี่ปุ่น" ตัดสินใจร่วมลงขันกับรัฐบาลไทย-เมียนมา เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายโปรเจ็กต์มหึมาที่ใช้เงินลงทุนร่วม 4 แสนล้านบาท หลังชั่งใจอยู่หลายปี
อ่านต่อ

 
12 สินค้าต้องห้ามเข้าข่ายห้ามนำผ่าน PDF Print E-mail
Friday, 04 December 2015 11:18

สัมภาษณ์

"นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์" รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงผลสะท้อนหลังจากการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.การส่งออกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เรื่องนิยามการนำผ่านซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และแนวทางในการผลักดันการค้าชายแดนให้ล้อกับนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะช่วยใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559

อ่านเพิ่มเติม

 
ทลฉ.พัฒนาท่าเรือระยะ5ปี มุ่งสู่ฮับโลจิสติกส์อาเซียน PDF Print E-mail
Wednesday, 16 December 2015 23:45
 ที่มา : หนังสือพิมพ์ทรานสปอร์ต เจอร์นัล
 

"ท่า เรือแหลมฉบัง" จัดเสวนาระดมความคิดเห็น “การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน” เสนอข้อมูลแผนการพัฒนาพื้นที่ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยรอบ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

Read more...
 
Training on Incoterms 2010 PDF Print E-mail
Thursday, 03 December 2015 13:46

One-day training on Incoterms 2010 organized on Wednesday, 2nd December 2015 at the Narai Hotel.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 57