Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To consult and advise members on shipping problems and offer assistance.
Home News Local Shipping News กทท.ฟุ้ง Q2/60 ตู้พุ่ง 7.46% คาดสิ้นปียอดทะลุ 9 ล้านตู้
กทท.ฟุ้ง Q2/60 ตู้พุ่ง 7.46% คาดสิ้นปียอดทะลุ 9 ล้านตู้ PDF Print E-mail
Tuesday, 05 September 2017 09:38

ที่มา : 

กทท.เปิดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 มีการขยายตัวต่อเนื่อง
โดยตู้สินค้าเพิ่มขึ้น 7.46% เผยแนวโน้มดีขึ้น จากปัจจัยบวกหลายด้าน
ผนวกกับการเติบโตของการลงทุนภาครัฐ ตั้งเป้าสิ้นปีงบฯ 2560 จะมีตู้สินค้าผ่านท่า
9.12 ล้าน ที.อี.ยู.


เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ
กทท. สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท.
เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพ
(ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.)
ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.)
ในช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560)
โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน ว่า ทกท. เรือเทียบท่า 1,471 เที่ยว ลดลง 5.16%
สินค้าผ่านท่า 10.269 ล้านตัน ลดลง 2.22% ขณะที่ ตู้สินค้าผ่านท่า 739,004 ที.อี.ยู.
ลดลง 2.06 %


ในส่วนของ ทลฉ. เรือเทียบท่า 6,731 เที่ยว เพิ่มขึ้น 7.82 % สินค้าผ่านท่า 41.657
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.60% โดยตู้สินค้าผ่านท่า 3.769 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 9.55 % ขณะที่
ทชส. เรือเทียบท่า 1,248 เที่ยว ลดลง 42.12 % สินค้าผ่านท่า 88.027 ตัน ลดลง 32.82%
ด้าน ทชข. เรือเทียบท่า 359 เที่ยว ลดลง 16.12 % สินค้าผ่านท่า 39.826 ตัน ลดลง
2.79% และ ทรน. เรือเทียบท่า 127 เที่ยว ลดลง 38.94 % สินค้าผ่านท่า 26.143 ตัน ลดลง
76.43%


สำหรับไตรมาส 2 ของปี 2560
ธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยบวกหลายๆ ด้าน ทั้งการส่งออก
การท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนจากภาครัฐ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ
รวมทั้งคาดว่าสถานการณ์กำลังซื้อจะมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
ทั้งนี้ เห็นว่าการบริโภคของภาคเอกชนจะอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรในหลายกลุ่มมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ
ประกอบกับจะมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ฐานราก

ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือนในวงกว้างขึ้น
ด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกยังคงขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การลงทุนโดยรวมของภาคเอกชนกำลังฟื้นตัว
โดยมีธุรกิจในภาคการค้าและบริการ เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงาน กทท.
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในทุกด้าน
โดยเรือเทียบท่าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.23 สินค้าผ่านท่าขยายตัวร้อยละ 6.28
และตู้สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 และคาดว่าเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ 2560 กทท.
จะมีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้นประมาณ 9.12 ล้าน ที.อี.ยู.