Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To promote charity and assist in public welfare.
Home News Local Shipping News สมคิด เร่งเครื่องขนส่งทางน้ำ หวังดันไทยเทียบชั้นแข่งสิงคโปร์
สมคิด เร่งเครื่องขนส่งทางน้ำ หวังดันไทยเทียบชั้นแข่งสิงคโปร์ PDF Print E-mail
Thursday, 17 March 2016 08:14

ทรานสปอร์ตเจอร์นัล
เดินเครื่องขนส่งทางน้ำลดต้นทุนโลจิสติกส์สมคิดสั่งเร่งพ.ร.บ.กองเรือพาณิชยนาวีรับยุทธศาสตร์ปั้นไทยฮับขนส่งทางน้ำ อาเซียนขยายท่าเรือแหลมฉบังรอรับการส่งออก เล็งตั้งนิคมอุตสากรรมอู่ต่อเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

พลเรือเอกยุทธนา ฟักผลงาน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวี สภานิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี ครั้งที่ 1 ปี 2559 มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมเสนอให้ขยายท่าเทียบเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อส่งเสริมเรื่องการส่งออกจาก FOA เป็น CIF คือ การคิดราคาสินค้าอย่างเดียวไปเป็นคิดราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อและค่าประกันภัยสินค้าเสียหายขณะขนส่ง เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งพิจารณาให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นเกตเวย์ของประเทศเพราะความยาวท่าเทียบเรือ 1,700 เมตร แต่มีเนื้อที่พัฒนาเป็นท่าเทียบเรือได้อีกเท่าตัว นายสมคิดได้สั่งการกระทรวงคมนาคมไปดำเนินการ เนื่องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการขนย้ายสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศรวมทั้งประเทศจีน ในเชิงภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีพื้นที่เหมาะสมเป็นประตูส่งสินค้าของกลุ่มอาเซียน

พลเรือเอกยุทธนา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพิจารณาเรื่องอู่ต่อเรือเล็ก ในแม่น้ำ ที่หวั่นว่าหากไม่จัดการปัญหาอนาคตอีก 30 ปี อู่ต่อเรือต้องหายไปเพราะชุมชนหนาแน่นและเกิดมลพิษเรื่องเสียงและฝุ่น ประกอบกับที่ริมทะเลราคาแพงขึ้นต้องเปลี่ยนธุรกิจทำให้ขีดความสามารถในการซ่อมเรือของประเทศลดลง นายสมคิดจึงให้พิจารณาตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ขณะที่คณะกรรมการพาณิชยนาวี 6 ปี มีประชุมแค่สองครั้ง ขณะที่การส่งสินค้าทางทะเลเป็นเรื่องใหญ่เพราะค่าระวางขนส่ง  สินค้าทางทะเลทั้งสินค้าเข้าและออกมีมูลค่า 1.33 ล้านล้านบาท แต่เรือไทยมีมูลค่าระวางเพียงแสนล้านหรือ 9% เพราะกองเรือไทยมีจำกัด นายสมคิดย้ำว่า เรื่องพาณิชยนาวีเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต้องเร่งพัฒนา

ด้านนายสมคิด กล่าวว่า การลดต้นทุนโลจิสติกส์ต้องพัฒนาทั้งทางบกและน้ำควบคู่กันไป รัฐบาลจะเร่งร่าง พ.ร.บ. กองเรือพาณิชย นาวีให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อเป็นกฎหมายรองรับยุทธศาสตร์พาณิชยนาวีที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ทางน้ำ มีกองเรือไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคแข่งกับสิงคโปร์ พร้อมให้กระทรวงคมนาคมเร่งสรรหาอธิบดีกรมเจ้าท่า และรื้อฟื้นสำนักงานส่งเสริมพาณิชยนาวี เนื่องจากมีความสำคัญ และเป็นการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้ากับหลายประเทศ สำหรับร่าง พ.ร.บ.กองเรือพาณิชยนาวี จะจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมพาณิชยนาวี มากำกับดูแลกองเรือ ทั้งการกำหนดค่าระวาง การควบคุมดูแลกิจการเรือเหมือนกับสำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งกำกับดูแลด้านการบิน ด้วยการพัฒนาท่าเรือ อู่ต่อเรือให้เพียงพอและมีศักยภาพ
นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ที่ประชุมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเล โดยให้เร่งยกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ...ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนว่า  ล่าสุดกรมเจ้าท่าได้ยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญดังนี้ 1.ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 2. จัดตั้งหน่วยงานพิเศษทำหน้าที่หลักในการศึกษารวบรวมข้อมูล จัดทำแผนงาน โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 3. เพิ่มมาตรการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าทางทะเล เตรียมนำร่างเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเร็ว ๆ นี้ หากเห็นชอบจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปีนี้

นายดรุณ กล่าวต่อว่า กระทรวงคมนาคมจะเร่งหารือผู้เกี่ยวข้องกรณีที่ประชุมได้พิจารณาให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับผู้ประกอบการส่งออกและผู้ใช้ บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อจูงใจผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการกำกับดูแลของภาครัฐ

รวมทั้งจะเร่งพัฒนากองเรือขนส่งน้ำมันชายฝั่งของไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ ไม่ให้อู่ต่อเรือเล็กสูญหาย จากปัญหาการขายกิจการเพราะชายฝั่งทะเลที่ดินราคาแพง ทำให้ไทยขาดการพัฒนาเรื่องการต่อเรือ นอกจากนี้จะประสานรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลของไทยรวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยรองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต