Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To consult and advise members on shipping problems and offer assistance.
Home News Local Shipping News
Local Shipping News
กรมเจ้าท่า เดินหน้าท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 PDF Print E-mail
Friday, 10 January 2014 17:10

ฉบับที่ 743 (23-5/1/57)

กรมเจ้าท่าเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือฝั่งอ่าวไทย

Read more...
 
ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ IMO สมัยที่ 5 PDF Print E-mail
Friday, 10 January 2014 16:42

ทรานสปอร์ตเจอนัล ฉบับที่ 742 (16-22/12/56)

ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 28 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ณ สำนักงานใหญ่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิก คณะมนตรีสมัยที่ 5ด้วยคะแนน 114 เสียง ลำดับที่ 16 เพื่อจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย

Read more...
 
ถกแผนป้องกัน-ขจัดมลพิษทางน้ำ PDF Print E-mail
Friday, 10 January 2014 16:29

ทรานสปอร์ตเจอนัล ฉบับที่ 742 (16-22/12/56)

คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ประชุมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูและประเมินค่าเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากน้ำมัน เพื่อหามาตรการและทบทวนแผนป้องกัน

Read more...
 
พาณิชย์เตือนผู้ประกอบการศึกษากฎ/ระเบียบการขนถ่ายสินค้าโดยการถ่ายลำทั้งทางบกและทางเรือให้รอบด้าน PDF Print E-mail
Monday, 06 January 2014 13:12

ที่มา : Tr741 B5 ข่าว 3

กระทรวงพาณิชย์เตือนผู้ประกอบการศึกษากฎ/ระเบียบการขนถ่ายสินค้าโดยการถ่ายลำทั้งทางบกและทางเรือให้รอบด้าน ก่อนดำเนินการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่โลจิสติกส์ของไทย
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 30