Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association

To promote shipping interest with the goal of dealing with problems facing general shipping interests in Thailand and her territorial waters.

Home News Local Shipping News
Local Shipping News
ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ติดตามผลกระทบหากทวายเกิด PDF Print E-mail
Thursday, 17 October 2013 08:24

หนังสือพิมพ์ ทรานสปอร์ต เจอร์นัล
กมธ.กิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบการทำงานท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมติดตามผลกระทบจากการเปิดท่าเรือทวาย ประเทศพม่า ที่อาจส่งผลกระทบ ขณะที่ ผอ.แจงส่งผลดีต่อไทยมากกว่า และไม่ต้องเสียงงบประมาณ 8 หมื่นล้านบาทในการสร้างเฟส 3

Read more...
 
พ้อง ชีวานันท์ เดินเครื่องขนส่งสินค้าทางน้ำ PDF Print E-mail
Thursday, 17 October 2013 08:19

หนังสือพิมพ์ ทรานสปอร์ต เจอร์นัล

แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ เนื่องจากผ่านพื้นที่ต้นทางและปลายทางของสินค้าในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และภาคเกษตรกรรมหลายชนิด สามารถเชื่อต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.นครหลวง จ.อยุธยา เพื่อขนส่งมายังกรุงเทพฯและส่งออกต่างประเทศที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี มีสัดส่วนของการขนส่งทางน้ำถึง 56 % ของปริมาณการขนส่งทางลำน้ำทั้งหมดของประเทศ

Read more...
 
ปรับเป้าส่งออกเหลือ 4% คอมพิวเตอร์/ส่วนประกอบโคม่า PDF Print E-mail
Friday, 04 October 2013 17:11

หลังการประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก 66 แห่งสิ้นสุดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังคงยืนยันที่จะไม่ปรับลดเป้าหมายการส่งออกปี 2556 ที่ตั้งไว้สูงถึง 7.7.5% ในขณะนี้ลงมา แม้ตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยใน 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม 2556) จะออกมาน่าเป็นห่วงด้วยอัตราขยายตัวเพียง 1.03% ก็ตาม

read more

 
ท่าเรือไทยใน AEC PDF Print E-mail
Monday, 23 September 2013 13:10

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศสมาชิกอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทางด้านการค้าการลงทุนทั้งภายในอาเซียนและระหว่างอา เซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกที่ขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งหากเราพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วการค้าทั่วโลกพึ่งพาการขนส่งทาง ทะเลเป็นหลักราว 90% ของปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 30