Bangkok Shipowners and Agents Association

Bangkok Shipowners and Agents Association
To represent and promote the views and policies of the Association to the Thai Government and all other governmental official and non-governmental bodies which may be concerned with shipping.
Home News Government News กรมศุลชงครม.ขายไม้พะยูง600ล้าน เสนอขายตปท.แบบจีทูจี หวั่นพ่อค้าไทยสวมตอ
กรมศุลชงครม.ขายไม้พะยูง600ล้าน เสนอขายตปท.แบบจีทูจี หวั่นพ่อค้าไทยสวมตอ PDF Print E-mail
Wednesday, 15 December 2010 12:45


ศุลกากร เรียกถก 15 หน่วยงาน วางแนวทางขายไม้พะยูงของกลางมูลค่า 600 ล้านบาท หลังตำรวจชี้ต้องคืนตู้คอนเทนเนอร์ 600 ตู้ให้เจ้าของชง ครม.ไฟเขียวขายออกนอกประเทศ แบบ "G to G" ชี้เก็บไว้นานต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่เก็บรักษา-เสี่ยงสูญหาย

นาย ประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหนังสือแจ้งกรมศุลกากรว่า ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 600 ตู้ ที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจับและยึดได้ พร้อมไม้พพะยูงลักลอบไม่ถือเป็นของกลาง ทำให้กรมศุลกากรต้องคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยึดมาให้กับเจ้าของ ล่าสุดกรมศุลกากรได้นำเรื่องนี้รายงานต่อที่ประชุมร่วมที่มีตัวแทนส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงานรับทราบ อาทิ กรมป่าไม้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อหาแนวทางจำหน่ายไม้พะยูงของกลางโดยจะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้

 "ช่วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรใหม่ ๆ ได้รับแจ้งว่า ไม้ของกลางอาจจะสูญหาย แต่ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม้พะยูงของกลางยังอยู่ครบ โดยเจ้าหน้าที่วางตู้คอนเทนเนอร์ซ้อน ๆ กันเป็นแนวสูง หันด้านหน้าประตูชนกัน และมีซีลผูกติดหน้าประตูด้วย สำหรับไม้พะยูงของกลางที่เก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง 600 ตู้คาดว่าจะมีมูลค่าราว 300-600 ล้านบาท"

ปัจจุบันตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวถูกเก็บไว้ที่ท่าเรือของรัฐและเอกชน ซึ่งกรมศุลกากรต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่ให้กับเจ้าของท่าเรือ ที่เป็นปัญหาใหญ่ คือ เมื่อนำตู้คอนเทนเนอร์ส่งคืนเจ้าของแล้วจะเอาไม้ของกลางจำนวนมากไปกองไว้ที่ ไหน ต้องตากแดดตากฝนหรือไม่ และอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย

นายประสงค์กล่าวว่า แนวทางในการจำหน่ายไม้ของกลางมีหลายกรณี ตามระเบียบหากคดีใดยังไม่ถึงที่สุด อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจในการจำหน่ายไม้ของกลางออกไปได้ หรือเรียกว่า "ถือเงินสดไว้แทนของกลาง" หากเจ้าของไม้เป็นผู้ชนะคดีก็สามารถมารับเงินสดแทนไม้ของกลางได้ แต่ตนไม่เห็นด้วยที่จะขายไม้ในประเทศ เพราะเกรงว่าจะมีการสวมตอเกิดขึ้น โดยผู้ประมูลไม้ของกลางได้อาจจะใช้เอกสารหลักฐานที่ออกโดยกรมศุลกากรแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือป่าไม้เมื่อถูกตรวจสอบ แต่เอาไม้ไม่ถูกต้องไปแปรรูปแทน

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ ส่งไม้ออกไปขายต่างประเทศ ส่วนวิธีการจำหน่ายอาจเจรจาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลในลักษณะ "G to G" เช่น เอาไม้พะยูงไปแลกกับเหล็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องแก้มติคณะรัฐมนตรี ที่ห้ามส่งออกไม้พะยูงก่อน ถ้าจะเผาทำลายทิ้งตนคงไม่ทำ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีอธิบดีกรมศุลกากรท่านหนึ่งสั่งการทำลายรถยนต์ยี่ห้อ เฟอร์รารี่ของกลาง แต่กลับถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบข้อหาทำให้รัฐเสียหาย เพราะรถยนต์ของกลางสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการได้

"คดีไม้พะยูงเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและผู้แจ้งเบาะแสการจับกุมจะไม่ได้รับ สินบนเงินรางวัล เพราะใช้กฎหมายของกรมป่าไม้ ซึ่งมีโทษรุนแรงกว่ากฎหมายศุลกากร หากจำหน่ายได้ เงินทั้งหมดจะต้องนำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน" นายประสงค์กล่าว

 

Source : ประชาชาติธุรกิจ